Monday, 12 November 2012

AKTIVITI MENCARI SINONIM DAN ANTONIMBerikan perkataan seerti dan berlawan bagi perkataan-perkataan di bawah.
           

SEERTI/SINONIM

BERLAWAN/ANTONIM
1
Tujuan

43
Enggan

2
Gembira

44
Kerajaan

3
Diperoleh

45
Gagal

4
Sehingga ini

46
Amat dingin
5
Tuliskan

47
Membiarkan

6
hubungan

48
berpecah

7
Budaya

49
Membina

8
Kasihi

50
Menghampiri

9
Sanjungi

51
Pasif

10
Mengeluarkan

52
Benci

11
Berisi

53
Menyeronokkan

12
Mengepalai

54
Dituai

13
Anggapan

55
Keburukan

14
Keinsafan

56
Gagal

15
Bermutu tinggi

57
Fikirkan

16
manfaat

58
renggang

17
Era

59
Berselerak

18
Kuat

60
Lemah

19
Dipandang

61
Memundurkan

20
Dipertikaikan

62
Menghentikan

21
Membantah

63
Hina

22
Mengutip

64
Kacau-bilau

23
Memantapkan

65
Diambil

24
diuruskan

66
Merosot

25
Suka

67
Untung

26
Dahulu

68
Meminta

27
Kawasan

69
Kelapangan

28
Khas

70
Benci

29
pelawat

71
keruh

30
Mengagak

72
Penawaran

31
Senggang

73
Memundurkan

32
Punca

74
Sempit

33
Menguntungkan

75
Membiarkan

34
memperteguh

76
melenyapkan

35
Berdagang

77
Huru-hara

36
Terkorban

78
Tumpul

37
Melanda

79
Membantah

38
Memerintah

80
Gembira

39
Memenggal

81
Memberi

40
Pintar

82
Bertelagah

41
Kecewa

83
Diangkut

42
tergoda

84
membenci


No comments:

Post a Comment