Wednesday, 28 November 2012

IMBUHAN AWALAN MEN

BENTUK IMBUHAN MEN

1. Bentuk men- sekeluarga dengan awalan me-, mem-, meng-, dan menge-.
2. Awalan men- dapat berubah menjadi me-, mem-, meng-, menge-, atau
    tetap men- seperti yang berikut:  

   Awalan

Keterangan
                                                          Contoh
     me-
            (a) apabila bertemu dengan kata-kata yang
                  bermula dengan huruf  l, m, n, ng, ny, r,
                  dan w.
             (b) apabila bertemu dengan kata-kata yang
                   bermula dengan huruf  K, S, P, dan T,
                   tetapi huruf K akan bertukar menjadi
                   jadi m, dan  T  menjadi  n.
                                               me.lukis, me.masak,
                                               me.nanti, me.nganga,
                                               me.nyala, me.radang, dan me.wangi
                                               men + Kenal = me.ngenal
                                               men + Suruh = me.nyuruh
                                               men + Pandu = me.mandu
                                               men + Tulis = me.nulis
    mem-
                  apabila bertemu dengan kata-kata yang
                  bermula dengan huruf  b  dan  f.
                                               mem.beli, mem.buru,
                                               mem.fitnah
     men-
                  apabila bertemu dengan kata-kata yang
                  bermula dengan huruf c, d, dan j.
                                               men.cari, men.dapat,
                                               men.jadi, men.jalar
    meng-
                  apabila bertemu dengan kata-kata yang

                  bermula dengan huruf a, e, i, o, u, g dan h.
                                               meng.asah, meng.embun,
                                               meng.elak, meng.ikut,
                                               meng.olah, meng.ubah,
                                               meng.gosok, meng.hasut
   Awalan
                                Keterangan
                                                          Contoh
    meng-
                  apabila bertemu dengan kata-kata yang
                  terdiri daripada satu suku kata saja.
                                               menge.bom, menge.cat,
                                               menge.lapMakna Awalan men-
Awalan men- mempunyai beberapa makna,iaitu:

(a) melakukan perbuatan....
     membantu = melakukan perbuatan bantu
     mengambil = melakukan perbuatan ambil

(b) menjadi seperti....
     membatu = menjadi seperti batu
     menikus  = menjadi seperti tikus

(c) pergi ke....
     menyeberang = pergi ke seberang
     mendarat       = pergi ke darat

(d) memasang... di / pada...
     memagar  = memasang pagar di...
     mengalas  = memasang alas pada....

(e) menjadi...
     menguning = menjadi kuning
     membesar = menjadi besar

(f) melakukan kerja dengan menggunakan....
    mencangkul = melakukan kerja dengan menggunakan cangkul
    mengetam   = melakukan kerja dengan menggunakan ketam

(g) membuat...
     melemang = membuat lemang
     menyambal = membuat sambal

(h) mengeluarkan bunyi...
     mengaum = mengeluarkan bunyi "aum"
     mengiau   = mengeluarkan bunyi "iau"....................................................................................................................................................
LATIHAN 1

Pilih kata kerja transitif yang sesuai.

1. Encik Wong ___________ perahunya yang bocor.
    A. memahat                    
    B. membina
    C. menampal
    D. menjahit

2. Anggota polis berjaya __________ sekumpulan pemuda yang sedang
    menagih dadah.
    A. memegang
    B. memandang
    C.melawan
    D. memberkas

3. Pekerja pelabuhan itu sedang ___________ seguni beras.
    A. menggalas
    B. memikul
    C. menjinjing
    D. menjunjung

4. Ibu __________ meja dengan sehelai kain.
    A. membasuh
    B. mengalas
    C. membuat
    D. membina

5. Budak nakal itu __________ sahaja apabila dimarahi ayahnya.
    A. membantu
    B. menangis
    C. menanti
    D. melawan

6. Kita mestilah saling ___________ antara satu sama lain.
    A. menghormati
    B. memuji
    C. menggubah
    D. menjerang

7. Pelancong-pelancong asing suka ____________ pemandangan tepi pantai
    yang indah.
    A. menikmati
    B. menjerang
    C. membantah
    D. menyiapkan

8. Kamal tidak terus pulang , tetapi ___________ ke rumah kawannya.
   A. melaut
   B. menyimpang
   C. memerah
   D. menguncup

9. Abang Zul sedang sibuk ___________ rumah barunya itu.
    A. mencuram
    B. mengatap
    C. menjerat
    D. mengiau

10. Tiap-tiap hari, orang tua itu masuk ke hutan untuk ____________ .
     A. mendamar
     B. menyudu
     C. menyemak
     D. memungut


LATIHAN 2

Isi tempat-tempat kosong dengan perkataan yang diberi.

                  menampal     menegah       memunggah       menempah  
                  menyudu    memungut     mengukur     menyemak     
                               menguji          memarang


1. Peperiksaan itu diadakan untuk ___________ kebolehan murid-murid.

2. Abang saya__________ majalah Dewan Pelajar daripada Dewan Bahasa
    dan Pustaka.

3. Mereka sedang __________ sebuah peti ais dari lori.

4. Dia _________ poster itu pada papan kenyataan.

5. Puan Minah __________ anaknya betmain di tepi jalan raya.

6. Mereka sedang __________ keluasan tanah lapang itu.

7. Pihak sekolah __________ derma untuk membantu murid yang malang itu.

8. Cikgu Osman __________ buku kerja kami setiap hari.

9. Ibu sedang __________ nasi dari periuk nasi.

10. Ayah _________ besi itu sehingga licin.


LATIHAN 3

membesar      menguncup     memerath      menjatuhi   
             memenuhi       menyeterika      mengikir     menyeberang
                          memanjang    mengecilkan1.  Puan Minah sedang ____________ seluar panjang suaminya.

2.  Pemburu itu ____________ musang yang cuba menyerangnya.

3.  Tumbuhan itu akan ____________ dengan lebih cepat jika sentiasa dibubuh
     baja.

4.  Getah itu ___________ apabila ditarik.

5.  Besi __________ apabila disejukkan.

6.  Mukanya ___________ apabila dimarahi oleh ibunya.

7.  Kanak- kanak sedang __________ di jalan itu.

8.  Hakim __________ pengedar dadah itu hukuman mati.

9.  Peminat bola sepak ___________ Stadium Merdeka sejak
petang lagi.

10. Jangan sekali-kali ___________ kebolehan orang lain.


LATIHAN 4

Isikan tempat-tempat kosong di bawah dengan kata-kata berimbuhan
men..... yang sesuai.

    menyiapkan
                   membantah
                                    melaut
                                                  merawat
                                                                 mengalir
      memuji
                   menghargal
                                  membancuh
                                                 menggubah
                                                                 menjerang1. Janganlah kita ____________ kata orang tua.

2. Sungai di belakang rumahnya ____________ dengan deras.

3. Emak sedang __________ susu untuk adik.

4. Kakak __________ air di dapur.

5. Sawah padi di Negeri Kedah ___________ luas.

6. Kita perlu ___________ jasa orang lain terhadap kita.

7. Cikgu selalu __________ murid yang pandai dan rajin itu.

8. Doktor itu sedang ____________ pesakitnya.

9. Kegemaran kakak saya ialah ___________ bunga.

10. kita akan __________ projek itu dalam tempoh dua tahun.


LATIHAN 5

Isikan tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan perkataan yang sesuai.

1.  Apabila kami tiba di kampung itu, kami ternampak sawah-sawah padi yang ________dari jauh.

2.  Penuntut-penuntut pusat pengajian tinggi terpaksa _________ rumah di luar kampus kerana      
     penginapan di asrama sudah penuh.

3.  Perusahaan _________ nanas terdapat di beberapa tempat di Johor Bahru.

4.  Osman tidak dapat __________ kerana masih di bawah umur 21 tahun.

5.  Kapal terbang dari Kota Bharu itu ___________ di Lapangan Terbang Sultan Aziz Shah pada  
     pukul 8.45 malam.

6.  Bercucuk tanam dan __________ ikan air tawar merupakan pekerjaan utama kebanyakan         
     penduduk di kampunng saya.

7.  Haslina __________ kepada ayahnya supaya membenarkan dia berkelah ke Desaru bersama  
     kawan-kawannya.

8.  Mustaza bercita-cita untuk __________ seorang ahli perniagaa yang berjaya pada suatu hari      
     nanti.

9.  Mak Cik Naimah leka ___________ ketupat sehingga tidak sedar akan kedatangan anak          
     cucunya.

10. Pada musim tengkujuh, para nelayan tidak dapat __________ ikan kerana laut bergelora.

     merebus
                    mengundi
                                   menangkap
                                                   menjadi
                                                                 mengetin
    menguning
                    menyewa
                                    mendarat
                                                   merayu
                                                                menternak


No comments:

Post a Comment