Saturday, 10 November 2012

LATIHAN TATABAHASA 3Ll
 LATIHAN TATABAHASA. TANDAKAN (/ )PADA AYAT YANG BETUL

1.    pecahan
1.   dua setengah kilogram       (     )
2.   dua kilogram setengah       (     )
3.   tiga setengah minit              (     )
4.   lima liter suku                       (     )
5.   tiga suku jam                         (     )

2.    ayat pasif (kata ganti nama 1, 2, 3)
1. Roti itu dimakan oleh saya.      (     )
2. Roti itu saya makan.                  (     )
3. Roti itu kamu makan.                (     )
4. Roti itu dimakan oleh mereka. (     )
5. Roti itu mereka makan.           (     )

3.    membuat / berbuat
1. Jangan membuat bising.           (     )
2. Jangan berbuat bising.             (     )
3. berbuat begitu                           (     )
4. membuat begitu                         (     )
5. berbuat demikian                      (     )

4.    antara / di antara
1. Antara hobi saya termasuklah membaca buku.                    (     )
2. Di antara hobi saya termasuklah membaca buku.     (     )
3. Rumah saya terletak di antara tingkat satu dengan
    tingkat tiga.                                                                       (     )
4. Fatihah duduk di antara Julia dengan Mariam.           (     )
5. Antara alat tulis  yang dibeli olehnya ialah pensel
    pembaris, pena dan pemadam.                                      (     )

     5. di dalam / dalam
          1. di dalam ingatannya        (     )
          2. dalam ingatannya            (     )
          3. di dalam bilik                     (     )
          4. dalam mesyuarat             (     )
         5. di dalam hatinya               (     )  6. ialah / adalah
1. Ramli ialah abang saya.    (     )
          2. Ramli adalah abang saya. (     )
          3. Mesyuarat  itu  adalah   dari  pukul  8:00  pagi  hingga  10:00
    pagi. (     )
4. Punca pencemaran adalah seperti pembuangan  sisa  toksik
    oleh pihak kilang.   (     )
5. Hobi saya adalah bermain badminton.  (     )

7.     _____  jangan
  1. Harap jangan merokok.             (     )
  2. Sila jangan merokok.                (     )
  3. Tolong jangan merokok.                    (     )
  4. Usah jangan merokok.              (     )
  5. Jangan merokok.                       (     )

  8. meN- … -i  / meN- … -kan
1. menasihati Ali                            (     )
          2. menasihatkan Ali                       (     )
          3. menghidangkan tetamu           (     )
          4. menghidangkan nasi lemak     (     )
          5. menaiki bendera                        (     )

9. di- … -i  / di- … -kan
          1. Pingat kecemerlangan dihadiahkan kepada Fatimah.  (     )
          2. Fatimah dihadiahkan pingat kecemerlangan.               (     )
          3. Fatimah dihadiahi pingat kecemerlangan.                    (     )
          4. Menteri  itu dianugerahkan pingat kebesaran.             (     )
          5. Pingat kebesaran dianugerahkan kepada menteri itu. (     )

 10. memper        /    memper-…-kan
          1. memperdalamkan lubang itu   (     )
          2. memperdalam lubang itu          (     )
          3. mendalamkan lubang itu          (     )
          4. memperkatakan hal itu            (     )
          5. memperkata hal itu                   (     )11.    memperisterikan  / memperisteri
          1. Haji Isa memperisterikan seorang gadis kampung.   (     )
          2. Haji Isa memperisteri seorang gadis kampung.          (     )
3. Haji Isa memperisterikan anak lelakinya dengan              
    seorang gadis kampung.                                                 (     )
          4. Haji Isa memperisteri anak lelakinya dengan
             seorang gadis kampung.                                                 (     )
          5. Haji Isa mempersuamikan anak daranya dengan
             seorang pemuda kampung.                                             (     )

12.    meN- … -kan
          1. Siti Nurhaliza membuatkan ayahnya secawan teh.    (     )
          2. Siti Nurhaliza membuat ayahnya secawan teh.           (     )
          3. Kakak menjahitkan ibu sepasang baju kurung.           (     )
          4. Kakak menjahit ibu sepasang baju kurung.                 (     )
          5. Kakak menjahit sepasang baju kurung untuk ibu.       (     )
         
13.      kata bilangan himpunan
 1. berpuluh tahun                           (     )
 2. berpuluh-puluh tahun                (     )
 3. beribu-ribu penonton                 (     )
 4. beribu penonton                         (     )
 5. ribuan penonton                         (     )

14.      kata bilangan himpunan / tingkat & kedudukan
 1. kedua-dua anaknya                   (     )
 2. kedua anaknya                          (     )
 3. anaknya yang kedua                 (     )
 4. ketiga-tiga ekor kucing itu       (     )
 5. ketiga-tiga kucing itu                (     )

15.      kata bilangan tak tentu (jamak)
 1. semua murid-murid                    (     )
 2. semua murid                               (     )
 3. para pelajar                                (     )
 4. semua kanak-kanak                  (     )
 5. ramai budak                                (     )
16.   ramai / banyak
          1. Ramai pelanggan di pasar raya itu.                               (     )
          2. Banyak pelanggan di pasar raya itu.                            (     )
          3. Ramai orang menonton konsert nasyid itu.                 (     )
          4. Orang ramai menonton  konsert nasyid itu.                 (     )
          5. Ustaz Azizul Hakim mempunyai banyak peminat.       (     )

17.    MeN- … -kan / ber
          1. Cikgu Norida menceritakan tentang pengalamannya.  (     )
          2. Cikgu Norida menceritakan  pengalamannya.              (     )
          3. Cikgu Norida bercerita tentang pengalamannya.         (     )
          4. Hambali sentiasa memikirkan masalah dirinya.           (     )
          5. Hambali sentiasa berfikir masalah dirinya.                    (     )

18.    kata bantu dalam ayat pasif
          1. Wau itu akan saya buat.                                                 (     )
          2. Wau itu saya akan buat.                                                 (     )
          3. Surat itu telah saya tulis.                                                (     )
          4. Surat itu saya telah tulis.                                                (     )
          5. Orang gila itu pernah kamu lihat?                                 (     )

19.    sebab / kerana / oleh sebab / oleh kerana
          1. Jalil tidak datang ke sekolah sebab demam.              (     )
          2. Jalil tidak datang ke sekolah kerana  demam.           (     )
          3. Jalil tidak datang ke sekolah oleh sebab demam.     (     )
          4. Jalil tidak datang ke sekolah oleh kerana demam.    (     )
          5. 0leh sebab demam Jalil tidak datang ke sekolah.     (     )

20.    ia
          1. Saya ada seekor kucing. Ia bernama Si Comel.          (     )
          2. Saya ada seekor kucing yang bernama Si Comel.      (     )
          3. Kamus itu sangat mahal. Ia berharga RM60.00.         (     )
          4. Bersikap rajin amat penting kerana ia menjamin
             kejayaan.                                                                           (     )
          5. Kereta Savvy buatan Malaysia. Ianya sangat murah.          (     )
21.    ayat pasif
            1. Kuih itu dimakan oleh bapa.                               (     )
            2. Kuih itu dimakan bapa.                                                 (     )
            3. Kuih itu termakan oleh bapa.                             (     )
  4. Kuih itu termakan  bapa.                                     (     )
  5. Kuih itu kena makan oleh bapa.                        (     )
  6. Kuih itu kena makan  bapa.                                (     )
  7. Pencuri itu tertangkap polis.                                        (     )
  8. Pencuri itu kena tangkap polis.                         (     )
  9. Dia basah kuyup kerana kehujanan.                 (     )
10. Saya tertarik dengan keindahan tasik itu.       (     )
11. Saya tertarik oleh keindahan tasik itu.            (     )

22.     angka-huruf
          1. 1950an           (     )
          2. 1950-an          (     )
          3. 1950–an          (     )
          4. lima puluhan (     )
          5. lima puluh an (     )

23.     lain
          1. masalah-masalah lain     (     )
          2. lain-lain masalah              (     )
          3. perkara-perkara lain        (     )
          4. lain-lain perkara               (     )
          5. hal-hak lain                       (     )
6. masalah lain                     (     )
7. perkara lain                       (     )
8. hak lain                              (     )

24.     akan
          1. menyayangi akan anaknya      (     )
          2. sayang akan anaknya               (     )
          3. sayang anaknya                        (     )
          4. merindui ibunya                         (     )
          5. rindu akan anaknya                  (     )

25.     saling
          1. Daud dan Arif saling kejar-mengejar.                            (     )
          2. Daud dan Arif saling mengejar.                                      (     )
          3. Daud dan Arif kejar-mengejar                                         (     )
          4. Perompak dan anggota polis itu saling menembak. (     )
          5. Perompak dan anggota polis itu tembak-menembak. (     )

26.     kata ganda bagi imbuhan pinjaman
          1. juru-juruterbang                         (     )
          2. juruterbang-juruterbang           (     )
          3. olahragawan-olahragawan      (     )
          4. olah-olahragawan                      (     )
          5. seniman-seniman                      (     )

27.     kata ganda bagi kata majmuk
          1. guru-guru besar                         (     )
          2. guru besar-guru besar              (     )
          3. guru besar-besar                       (     )
          4. alat-alat tulis                              (     )
          5. alat tulis-alat tulis                      (     )

28.     kata penguat bebas
          1. sangat cantik                             (     )
          2. cantik sangat                             (     )
          3. amat kejam                                 (     )
          4. kejam amat                                 (     )
          5. bijak sungguh                             (     )

29.     sekali
          1. KLCC tertinggi sekali.               (     )
          2. KLCC tertinggi.                           (     )
          3. KLCC tinggi sekali.                    (     )
          4. KLCC paling tinggi sekali .       (     )
          5. KLCC amat tinggi sekali.          (     )

30.     ku / kau
          1. Buku itu telah kuambil.             (     )
          2. Buku itu telah kumengambil.   (     )
          3. Ke mana kaupergi tadi?           (     )
          4. Itu adikkau?                               (     )
          5. Kausakitkah?                                       (     )31.     kah
          1. Siapakah nama saudari?          (     )
          2. Siapa nama saudari?                (     )
3. Nama saudari siapa?                (     )
          4. Nama saudari siapakah?          (     )
          5. Yang manakah basikal kamu? (     )
          6. Cikgu Ali sudah datangkah?    (     )
          7. Cikgu Ali sudah datang?                     (     )
          8. Sudah datangkah Cikgu Ali?    (     )

32.     baharu / baru
          1. Abu Bakar memakai baju baharu.                                      (     )
          2. Abu Bakar memakai baju baru.                                           (     )
          3. Dia baru sampai pagi tadi.                                                   (     )
          4. Pengantin baharu itu baru sampai dengan kereta baru.  (     )
          5. Baru-baru ini, terdapat kes ragut di kampung saya.        (     )

33.     apa / apa-apa / mana / mana-mana / bila-bila / siapa-siapa
          1. Saya tidak tahu apa yang berlaku.            (     )
          2. Saya tidak tahu apa-apa yang berlaku.     (     )
          3. Kami tidak ke mana-mana semalam.         (     )
          4. Kami tidak ke mana semalam.                   (     )
          5. Datanglah ke rumah saya bila ada masa. (     )

34.     ber- … -kan / ber
          1. Orang tua itu tidur bertilamkan surat khabar lama.   (     )
          2. Orang tua itu tidur bertilam surat khabar lama.          (     )
          3. Orang tua itu tidur bertilamkan dengan surat khabar
             lama.                                                                                   (     )
          4. Ahli pengakap itu mencari jalan berpandukan peta. (     )
          5. Ayah tidur berbantalkan dengan lengan.                     (     )

35.     belaka
          1. Baju itu murah-murah belaka.           (     )
          2. Baju-baju itu cantik-cantik belaka.   (     )
          3. Mereka bijak-bijak belaka.                 (     )
          4. Mereka bijak belaka.                          (     )
          5. Mereka-mereka bijak-bijak belaka. (     )36.     daripada … kepada / dari … ke
          1. Markah Bahasa Melayunya telah meningkat dari
    80%  ke 90%.                                                                      (     )
2. Markah Bahasa Melayunya telah meningkat daripada
    80%  kepada 90%.                                                          (     )
          3. Harga minyak petrol telah naik daripada RM1.00
             kepada RM1.10 seliter.                                                  (     )
          4. Harga minyak petrol telah naik dari RM1.00 kepada
              RM1.10 seliter.                                                               (     )
          5. Jarak dari Tapah ke Slim River ialah 50km.                 (     )

37.     boleh / dapat
          1. Kamu boleh balik setelah menyiapkan kerja itu.        (     )
          2. Selepas kakinya sembuh, dia boleh menunggang
              basikal.                                                                               (     )
          3. Dia boleh menjawab soalan itu dengan tepat.            (     )
          4. Dia dapat menjawab soalan itu dengan tepat.            (     )
          5. Apabila membaca surat khabar, kita akan boleh
             mengetahui pelbagai berita terkini.                               (     )

38.     kata bantu
          1. Saya belum pernah  makan durian.                               (     )
          2. Adik Lily masih belum  bersekolah.                               (     )
          3. Karim masih sedang  menulis surat.                                      (     )
          4. Yati sudah pernah  melawat Jepun.                             (     )
          5. Puan Kok sedang hendak  ke pasar.                            (     )

39.     sekalian
          1. Para hadirin sekalian,                                                     (     )
          2. Hadirin sekalian,                                                              (     )
          3. Hadirin yang saya hormati,                                             (     )
          4. Hadirin yang saya hormati sekalian,                                      (     )
          5. Tuan-tuan dan puan-puan,                                              (     )

40.     hanya / sahaja
          1. Lamin akan berada di Ipoh hanya seminggu sahaja.           (     )
          2. Lamin akan berada di Ipoh hanya seminggu.              (     )
          3. Lamin akan berada di Ipoh seminggu sahaja.             (     )
          4. Hanya Shi Mei yang lulus ujian itu.                                (     )
          5. Shi Mei sahaja yang lulus ujian itu.                               (     )

41.    1. alat penghawa dingin      (     )
2. alat hawa dingin               (     )
3. pendingin hawa                (     )
4. penghawa dingin              (     )
5. penyaman udara               (     )

42.    1. nasionalisma                     (     )
          2. nasionalisme                              (     )
          3. plasma                               (     )
          4. plasme                               (     )
          5. patriotisme                        (     )

43.     kami sekeluarga / kami semua / kita semua
          1. Saya dan keluarga akan berkelah di Teluk Batik.     
              Kami sekeluarga akan pergi esok.                                (     )
          2. Saya dan keluarga akan berkelah di Teluk Batik.     
              Kami akan pergi esok.                                                     (     )
          3. Kami semua akan  berkelah di Teluk Batik.                (     )
          4. Kami akan berkelah di Teluk Batik.                                        (     )
          5. Kita semua haruslah bekerjasama.                              (     )

44.     di /  ke
          1. Mereka sudah sampai di Tapah.                                    (     )
          2. Mereka sudah sampai ke Tapah.                                  (     )
          3. Apabila mereka tiba di tepi pantai, mereka pun
             membina khemah.                                                            (     )
    4.  Apabila mereka tiba ke tepi pantai, mereka pun
         membina khemah.                                                           (     )
          5. Kami akan pergi ke sana sebentar lagi.                       (     )

45.    1. menengok televisyen                (     )
          2. menonton televisyen                 (     )
          3. memotong getah                       (     )
          4. menoreh getah                           (     )
          5. menggantung baju di ampaian (     )

46.     manakala / sementara
          1. Ibu menanak nasi sementara kakak saya menyiang ikan.
          2. Ibu menanak nasi manakala kakak saya menyiang ikan.
          3. Azmi membaca buku sementara menunggu bapanya
             pulang.                                                                                     (     )
          4. Sementara menunggu bapanya pulang, Azmi membaca
             buku.                                                                                        (     )
     5. Danny menyapu sampah manakala Halim mencuci
         tandas.                                                                                    (     )

47.     atas / di atas
     1. Terima kasih atas pertolongan saudara.                     (     )
     2. Terima kasih di atas pertolongan saudara.                 (     )
     3. Tahniah di atas kejayaan kamu.                                   (     )
     4. Buku kamu ada di atas meja itu.                                   (     )
     5. Burung berterbangan di atas awan.                                       (     )

48.              kata tanya dalam ayat penyata
     1. Saya tidak tahu siapa namanya.                                   (     )
     2. Saya tidak tahu namanya.                                              (     )
     3. Polis akan menangkap siapa yang mencuri.               (     )
     4. Saya tidak tahu di mana Cikgu Shaari tinggal.           (     )
     5. Saya tidak tahu tempat tinggal Cikgu Shaari.             (     )

49.              tidak / bukan
     1. Dia bukan abang saya.                                                    (     )
     2. Komputer ini bukan berat.                                              (     )
     3. Soalan ini bukan susah.                                                  (     )
     4. Soalan ini tidak susah.                                                    (     )
     5. Gillian tidak suka bermain bola sepak.                        (     )

50.     mempunyai / terdapat / ada
     1. Sekolah saya mempunyai sebuah padang.                 (     )
     2. Sekolah saya terdapat sebuah padang.                       (     )
     3. Sekolah saya ada sebuah padang.                               (     )
     4. Semua serangga mempunyai enam kaki.                               (     )
     5. Saya mempunyai empat orang anak.                           (     )

51.              untuk / bagi
     1. Itulah satu pengalaman indah untuk diri saya.           (     )
     2. Itulah satu pengalaman indah bagi diri saya.              (     )
    
52.     kata-kata singkat
     1. tak mau          =______________________
     2. tak tau            =______________________
     3. nak pi              =______________________
       4. mak saya      =______________________
       5. tuk saya       =______________________
       6. dah tau         =______________________
       7. kak saya       =______________________
       8. tak nak         =______________________
       9. keta tu          =______________________
     10. mai sini         =______________________

53.               adakah / apakah
     1. Adakah kamu sakit?                                     (     )
     2. Apakah kamu sakit?                                     (     )
     3. Apakah nama haiwan itu?                           (     )
     4. Adakah yang ada di dalam kotak itu?       (     )
     5. Apakah yang terjadi?                                   (     )

54.     dan sebagainya /  dan lain-lain lagi
     1. Nelayan itu mendapat banyak ikan seperti ikan pari, ikan
         parang dan sebagainya.                              (     )
     2. Nelayan itu mendapat banyak ikan seperti ikan pari, ikan
         parang dan lain-lain lagi.                              (     )
     3. Kamus, buku rujukan, buku cerita dan lain-lain lagi
        ada di dalam perpustakaan itu.                   (     )
     4. Kamus, buku rujukan, buku cerita dan sebagainya
        ada di dalam perpustakaan itu.                   (     )
     5. Buah-buahan tidak bermusim adalah seperti nanas,ciku,
         pisang dan lain-lain lagi.                              (     )

55.     raya
       1. pasar raya                                 (     )
       2. pasaraya                                   (     )
       3. bandar raya                              (     )
       4. Bandaraya Kuala Lumpur       (     )
       5. Bandar Raya Kuala Lumpur   (     )
       6. Bandaraya Ipoh                        (     )
       7. pilihan raya                               (     )
       8. jalan raya                                  (     )
       9. hari raya                                    (     )
     10. lebuhraya                                  (     )56.              goreng
1. Saya suka goreng pisang.                            (     )
2. Saya suka pisang goreng.                            (     )
     3. Tolong goreng pisang itu.                             (     )
     4. Goreng pisang itu digoreng oleh ibu saya. (     )
     5. Saya suka menggoreng pisang.                  (     )

57.     kata majmuk
1. bas mini                             (     )
2. mini bas                    (     )
3. sos cili                       (     )
4. cili sos                       (     )
5. Aminah Kedai Jahit (     )

58.     kepada / ke
     1. memberitahu kepada Cikgu Siti        (     )
     2. memberitahu Cikgu Siti                      (     )
     3. melawat ke Kuala Lumpur                 (     )
     4. melawat ke datuknya                         (     )
     5. melaporkan kepada pihak polis        (     )   

59.            ter
1. Dia tersangat nakal.                           (     )
2. Dia sangat ternakal.                           (     )
3. Baju itu amat termahal.                      (     )
4. Baju itu amat mahal.                           (     )
5. Baju itu termahal.                                (     )

60.            ke … ke / untuk ... untuk / di … di
          1. Saya tidak tahu sama ada dia ke Ipoh atau ke Johor.  (     )
          2. Saya tidak tahu sama ada dia ke Ipoh atau Johor.       (     )
          3. Hadiah ini adalah untuk ibu bukan ayah.                       (     )
          4. Hadiah ini adalah untuk ibu bukan untuk ayah.             (     )
          5. Kami tidak pasti sama ada kakak kamu ada di kantin
              atau perpustakaan.                                                         (     )

61.               dari ... ke
          1. dari masa ke masa                    (     )
2. dari masa ke semasa                (     )
          3. dari semasa ke semasa            (     )
          4. dari semasa ke masa                (     )
          5. dari hari ke hari                          (     )
          6. dari hari ke sehari                     (     )
7. dari sehari ke hari                      (     )
8. dari sehari ke sehari                 (     )

62.     setengah / sesetengah
          1. Setengah orang tidak suka akan durian.                     (     )
          2. Sesetengah orang tidak suka akan durian.                 (     )
          3. Setengah-setengah  orang tidak suka akan durian. (     )
          4. Setengah-tengah orang tidak suka akan durian.        (     )
          5. Setengah daripada sebuku roti itu dimakan Arif.       (     )

63.     beberapa / berapa
          1. Beberapa orang pelajar telah menyertai kursus itu.  (     )
          2. Beberapa pelajar telah menyertai kursus itu.              (     )
          3. Berapa orang pelajar telah menyertai kursus itu.       (     )
          4. Berapa orang pelajarkah telah menyertai kursus itu? (     )
          5. Beberapa hari yang lalu, saya tidak sihat.                     (     )No comments:

Post a Comment